วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง


กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง

ได้มีการร่วมกิจกรรมระหว่างพี่กับน้อง ซึ่งมีความสุขสนุกสนานในการเล่นกิจกรรมในครั้งนี้ และก็มีงานปาร์ตี้ในสาขาการประถมศึกษา ซึ่งสนุกสนานกันมากมีทั้งการแสดงความสามารถของแต่ละห้อง มีวงดนตรีมาเล่น ก็เต้นกันกระจายเลย


ประโยชน์ที่ได้รับ


มีความสามัคคีในสาขา มีน้ำใจกับการแบ่งปันช่วยเหลือกับพี่ๆน้องๆ  มีความอดทน และตรงต่อเวลาเพราะจะได้ทำกิจกรรมตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น