วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

   กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ


   ได้ไปปั่นจักยานบริเวณรอบๆอำเภอจอมบึง ปีนเขาถ้ำทะลุจอมบึง และวนอุทยานเขาน้อยอำเภอโพธาราม ประโยชน์ที่ได้รับ...

    ได้มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน มีความสามัคคีในหมู่คณะและได้เที่ยวชมธรรมชาติในอำเภอจอมบึงและโพธาราม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น