วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมไปศึกษาดูงาน


กิจกรรมไปศึกษาดูงาน
กิจกรรมไปศึกษาดูงาน

   ได้ไปเข้าแถวเคารพธงชาติกับน้องๆเด็กประถมไปสัมภาษณ์คุณครูที่สอนอยู่ที่นั้นซึ่งเป็นเวลานานมากและไปร่วมรับประทานอาหารกับน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับพระราขดำริของในหลวง ณ แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี


ประโยชน์ที่ได้รับ.


  มีความรู้เกี่ยวกับการสอนที่ดี มีความอดทน มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น